Bluszcz with Plastic Mermaids at Klub Spotkań Poczta Główna (May 2, 2022)